Tokom cele godine organizujemo za Korisnike Benefit Club kartica različite promotivne večeri na kojima Vam se predstavljaju kompanije Davaoci popusta i dodeljuju različite promotivne poklone.

Kompanije imaju besplatno pravo predstavljanja, brendiranja i reklamiranja na skupu.

Dovoljno je da daju doprinos nekim iz proizvoda ili usluga iz sfere poslovanja kojom se bave i koje dodeljuju Korisnicima benefit klub kartice.

 

Pokloni