Opšti uslovi korišćenja Benefit Club kartice

 1. Kompanija Stellen Business Consulting d.o.o. Beograd, (u daljem tekstu Stellen), Prve šumadijske brigade 12, 11090 Beograd, matični broj: 20440732, PIB: 105699474,  vlasnik je WEB portala http://benefitclubcard.com i https://benefitclubcard.com/search, aplikacije na Android platformi – Benefit Club i izdavalac je Benefit Club kartice.
 2. Svako punoletno, fizičko lice koje pristupi Benefit Club-u tj. naruči izradu Benefit Club kartice pristaje na Opšte uslove korišćenja Benefit Club kartice i može da koristi sve pogodnosti Benefit Club sistema.
 3. Kompanija Stellen ima pravo da prikuplja, koristi i obrađuje sve podatke navedene pri naručivanju Benefit Club kartice. Kompanija Stellen se obavezuje da će lične podatke o Korisnicima Benefit Club sistema čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 – dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012) (u daljem tekstu Zakon), odnosno koristiti za svoje potrebe i potrebe partnera Benefit Club sistema koji su označeni na Benefit Club WEB portalu, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Ažuran spisak partnera sa kojima je kompanija Stellen zaključila poseban Ugovor o partnerstvu u Benefit Club sistemu, a kod kojih je moguće koristiti Benefit Club karticu, dostupan je na Benefit Club WEB portalu, kao i u ostalim Benefit Club promotivnim materijalima, kao i na socijalnim mrežama.
 4. Korisnik podataka, Rukovalac podataka i Obrađivač podataka, koji se dobijaju na osnovu korišćenja Benefit Club kartice, mobilne aplikacije i Benefit Club WEB portala, u skladu sa gore navedenim Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, je kompanija Stellen Business Consulting.
 5. Kompanija Stellen kao vlasnik Benefit Club kartice, Benefit Club mobilne aplikacije i Benefit Club WEB portala, zadržava pravo da u svakom trenutku i bez dodatne najave, delimično ili u potpunosti promeni Opšte uslove korišćenja Benefit Club sistema, uz obavezu da istakne obaveštenje u pisanom obliku na web sajtu http://www.benefitclubcard.club/opsti uslovi koriscenja i u okviru Benefit Club mobilne aplikacije.
 6. Rukovalac, Obrađivač i Korisnik podataka o Korisniku Benefit Club sistema podležu prekršajnoj odgovornosti ukoliko vrše obradu podataka koja nije dozvoljena u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
 7. Korisnik Benefit Club kartice je saglasan da kompanija Stellen sve podatke koji se nalaze u okviru Elektronske Pristupnice, odnosno do kojih je došla preko Benefit Club WEB portala, socijalnih mreža i Benefit Club mobilne aplikacije,a u skladu sa Zakonom i pozitivnim propisima Republike Srbije, može koristiti radi analize prikupljenih podataka, dostavljanja marketing sadržaja putem Benefit Club WEB portala, socijalnih mreža i Benefit Club mobilne aplikacije.
 8. Korisnik Benefit Club kartice bilo kakvu primedbu/sugestiju može da prijavi na Call Centar 066 288 388 od 9:00 do 18:00 časova, ili slanjem mail-a na office@sbc-rs.com.
 9. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba Benefit Club kartice biće sankcionisano u skladu sa Zakonskim aktima i povlači trajno oduzimanje prava korišćenja Benefit Club sistema.
 10. Korisnik Benefit Club-a u svakom trenutku može putem pisane izjave zatražiti promenu ličnih podataka koje je prethodno dostavio u okviru elektronske ili fizičke pristupnice.
 11. Korisnik Benefit Club kartice pristaje na Opšte uslove korišćenja Benefit Club sistema svojevoljno, bez prinude, pretnje ili zablude.
 12. Ova Opšta pravila korišćenja stupaju na snagu 1.10.2016. godine i važe do donošenja novih.