Benefit Club – klub lojalnosti u kome svako dobija!

 

Kompanije i objekti koje su Davaoci popusta i beneficija, korisnicima Benefit Club kartice na licu mesta odobravaju ugovorene popuste i beneficije!

Davaoci popusta i beneficija dobijaju lojalne klijente, a korisnici Benefit Club kartice su privilegovani i nagrađeni na svakom koraku!