O Benefit Club – u

Za kompanije, članove Benefit Club-a, obezbeđujemo vrhunsku promociju kroz različita medijska i promotivna sredstva.

Razvoj i rast prodaje proizvoda i usluga članica Benefit Club-a je jedan od naših prioriteta pri koncipiranju ovog projekta.

Nije nam cilj da u Benefit Club-u bude neograničen broj kompanija koje se bave sličnim delatnostima i deluju na sličnoj teritoriji.

Cilj da imamo odabrane kompanije iz različitih poslovnih oblasti i sa različitih teritorija koje pokrivaju, koje nisu direktni konkurenti jedne drugima, teritorijalno niti proizvodno, čije ćemo proizvode i usluge intezivno promovisati, uporedo sa promocijom Benefit Club-a i Benafit Club kartice.

Takođe nam je cilj da kvalitetno pokrijemo što veću teritoriju u Republici Srbiji i u regionu. U dogovoru sa članicama Benefit Club-a i u skladu sa njihovim potrebama spremni smo da ih podržimo u kampanjama, da zajedno nastupamo kada je potrebno i da ostvarimo široku saradnju koristeći našu prodajnu i distributivnu mrežu za zajedničke potrebe.

ČLANSTVO U BENEFIT CLUB-U JE ZA DAVAOCE POPUSTA I BENEFICIJA POTPUNO BESPLATNO I NE NOSI SA SOBOM BILO KAKVE DODATNE, NAKNADNE TROŠKOVE.

UČEŠĆE NA PROMOTIVNIM VEČERIMA JE, TAKOĐE, POTPUNO BESPLATNO, KOMPANIJE SAME BIRAJU KOJE ĆE POKLONE (I U KOJOJ VREDNOSTI) DODELITI KORISNICIMA BENEFIT CLUB KARTICE.*

 

*Posebna, dodatna promocija koju neka od kompanija Davalaca popusta bude želela biće naplaćena samo u visini troškova koje ta dodatna promocija iznosi.