Misija

Misija nam je da stvorimo sistem u kome svako dobija, koji stvara uspešne kompanije i zadovoljne korisnike.

Deo prihoda će redovno biti izdvajan za obrazovanje i kulturu, najjače karike za razvoj ljudske svesti.

Vizija

Želimo da se razvijamo zajedno sa našim klijentima i poslovnim saradnicima, da unapređujemo kvalitet života svojih korisnika, da gradimo sadašnjost i pozitivno utičemo na budućnost.

Namera je da Benefit Club kartica u narednom periodu postane platna, a onda i kreditna kartica.